Enjoy it's from Europe
zaščitena geografska označbazaščitena označba porekla Okusite raznolikost Začutite naravo Doživite poreklo

Gozdni med

Skoraj 60% Slovenije pokrivajo gozdovi iglavcev in listavcev. Na gozdni paši čebele nabirajo mano na različnih drevesnih vrstah in rastlinah gozdne podrasti. Ker je gozdni med mešanica različnih vrst mane, se lahko vzorci zelo razlikujejo po barvi, vonju, okusu in aromi.  Je od svetle do temno rjave barve, z rdečim ali zelenim odtenkom. Vsebuje veliko rudninskih snovi. Med manine oz. gozdne medove sodijo tudi smrekov in hojev med