Enjoy it's from Europe
zaščitena geografska označbazaščitena označba porekla Okusite raznolikost Začutite naravo Doživite poreklo

ZAČUTITE NARAVO

KOČEVSKI GOZDNI MED Z ZAŠČITENO OZNAČBO POREKLA


Značilnosti

Kočevski gozdni med z zaščiteno označbo porekla se pridobiva na območjih kočevske gozdne krajine, ki se zaradi neokrnjenosti narave uvršča med najbolj ohranjena področja Evrope in slovi kot izredno gozdnata. 95 % površine kočevskega gozda pokriva gozdno drevje, kar močno zaznamuje Kočevski gozdni med. 

K pestrosti čebelje paše pa pomembno prispevajo tudi vegetacija gozdnih obronkov, travišča in močvirna vegetacija.

Neokrnjena narava

Kočevska gozdnata krajina se zaradi neokrnjenosti narave uvršča med najbolj ohranjena področja Evrope in slovi kot izredno gozdnata krajina.

Kakovostna in skrbna pridelava 

Kočevski čebelarji so ponosni na neokrnjenost narave in na svoj kočevski gozdni med, ki ga že več kot stoletje pridelujejo skrbno in z ljubeznijo.

Kakovost 

Kočevski gozdni med dosega višja merila kakovosti od Pravilnika o medu, saj vsebnost vode ne sme biti višja od 18,6 %, vsebnost HMF-ja pa mora biti manjša od 10 mg/kg.


Vrste medu

Ime Kočevski gozdni med z zaščiteno označbo porekla lahko nosijo:


Kako ga prepoznate?

Kočevski gozdni med prepoznate po enotni nalepki in prelepki, logotipu Združenja Kočevski med ter po nacionalnem zaščitnem znaku in evropskem simbolu kakovosti.


OBMOČJE PRIDELAVE

Kočevski gozdni med se pridobiva na območjih Republike Slovenije, ki obsegajo občine Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Sodražica in Ribnica ter delno občine Črnomelj, Semič, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Velike Lašče in Dobrepolje.