Enjoy it's from Europe
zaščitena geografska označbazaščitena označba porekla Okusite raznolikost Začutite naravo Doživite poreklo

DOŽIVITE POREKLO

KRAŠKI MED Z ZAŠČITENO OZNAČBO POREKLA


Značilnosti

Posebnost kraških rastlin in suho podnebje oblikujeta polno in izrazitejšo aromo medu. Kraški med z zaščiteno označbo porekla je tako bolj aromatičen in bolj suh od drugih tipov medu. 

Območje pridelave Kraškega medu z zaščiteno označbo porekla se razteza na Krasu na submediteranskem območju. Bližina morja vpliva na sorazmerno dolgo vegetacijsko dobo, kar pozitivno prispeva k pestrosti čebelje paše. Rešeljika, travniška kadulja, žajbelj, bela deteljica, materina dušica, hrast, žepek in številne druge medeče rastline vplivajo na edinstvenost Kraškega medu.

Posebna aroma

Zelo bogata rastlinska sestava in suho podnebje se odražata v polni in izraziti aromi medu, kar zelo prispeva k temu, da je Kraški med bolj aromatičen in bolj suh od drugih tipov medu.

Kraške rastline

Rešeljika, travniška kadulja, žajbelj, bela deteljica, materina dušica, hrast, žepek in številne druge medeče rastlinice vplivajo na posebnost Kraškega medu. 

Kakovost 

Kraški med je zaradi podnebnih razmer in mikroklime po svoji vsebini zrel, zelo bogat z minerali, rudninskimi snovmi in encimi. Kraški med mora vsebovati manj kot 18 % vode in največ 40 mg/kg HMF-ja.


Vrste medu

Ime Kraški med z zaščiteno označbo porekla lahko nosijo:


Kako ga prepoznate?

Kraški med prepoznate po nalepki, ki poleg ostalih obveznih označb vsebuje serijsko številko in nacionalni zaščitni znak ter prelepki, kjer je označen evropski simbol kakovosti.


OBMOČJE PRIDELAVE

Območje pridelave se razteza na 720 km2, na območju naslednjih občin: Komen, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina.