Enjoy it's from Europe
zaščitena geografska označbazaščitena označba porekla Okusite raznolikost Začutite naravo Doživite poreklo

O projektu

Slovensko čebelarstvo se odlikuje po dobrih praksah in visokih standardih pridelave medu. Slovenija ima na področju medu tri zaščitene sheme kakovosti na ravni EU: Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo (ZGO), Kočevski gozdni med z zaščiteno označbo porekla (ZOP) in Kraški med z zaščiteno označbo porekla (ZOP).

Projekt »Promocija shem kakovosti medu ZGO in ZOP« je podprt s strani Evropske unije, ki si prizadeva povečati ozaveščenost o prednostih V EU pridelanih kmetijskih proizvodov in živil z evropskimi znaki kakovosti. Cilj projekta promocije medu iz evropskih shem kakovosti je nadaljevanje promocijskih aktivnosti prejšnjega projekta, ki je potekal med leti 2017 in 2020. Glavni namen je ozaveščanje potrošnikov o pomenu medu višje kakovosti, pri čemer bomo poudarili višjo kakovost medu v skladu z državnim Pravilnikom o medu, kontrolirano kakovost, sledljivost pridelave in znano poreklo. Na drugi strani pa je cilj s pomočjo različnih aktivnosti povečati ozaveščenost čebelarjev ter jih spodbuditi k vključevanju v sheme kakovosti, kar vodi v višji tržni dohodek prodanega medu iz shem kakovosti.

Nosilec projekta:

Čebelarska zveza Slovenije
Brdo 8
1225 Lukovica

Vodja projekta:

Lidija Senič

Koordinator projekta:

Tina Žerovnik
T: 00386 40 436 513
E: tina.zerovnik@czs.si

Trajanje projekta:

1. april 2023 – 31. marec 2026