Enjoy it's from Europe
zaščitena geografska označbazaščitena označba porekla Okusite raznolikost Začutite naravo Doživite poreklo

Na letošnjem tekmovanju mladih čebelarjev v Zagorju ob Savi je potekala predstavitev medu iz Evropskih shem kakovosti in projekta Enjoy, its from Europe, ki ga izvaja ČZS. Predstavljene so bile vse tri sheme kakovosti, ki jih imamo v Sloveniji, udeleženci so izvedeli tudi prednosti pridelave, nakupa in uporabe medu iz shem kakovosti. Mladi čebelarji so se na tekmovanju preizkusili v poznavanju medu slovenskega porekla iz Evropskih shem kakovosti. Pred razglasitvijo rezultatov so se udeleženci okrepčali z medenim kosilom, ki je vsebovalo med iz shem kakovosti lokalnih čebelarjev. Poznavanje shem kakovosti daje mladim informacije in jim je popotnica za odločitve, ki jih bodo kasneje sprejemali v vlogi čebelarjev ali potrošnikov.