Enjoy it's from Europe
zaščitena geografska označbazaščitena označba porekla Okusite raznolikost Začutite naravo Doživite poreklo

Povabilo na »Trening prodajnih veščin komuniciranja in razumevanja tržnega okolja«

Prvi vtis, ki ga pustimo pri stranki je najbolj pomemben in osnova dobrega komunikacijskega pristopa. Program je namenjen vsem, ki so v kontaktu s strankami in morajo pokazati profesionalno prijaznost in skrb za stranke (customer care). Osredotočili se bomo na vzpostavitev stika s potencialnimi in obstoječimi strankami, ter gradnji odličnih dolgoročnih razmerij z njimi (pomen prvega vtisa, razumevanje osnovnih veščine primernega komunikacijskega pristopa, s katerim navdušimo stranko). Da lahko prodajalec pripravi primeren pristop do strank, mora razumeti tržno okolje v katerem funkcionira in zato se bomo spoznali tudi s SWOT analizo. Na teh osnovah lahko zgradimo konkurenčno prednost, ki je primerna osnova za obvladovanje prodajnega razgovora.

Cilj programa je izboljšanje veščin udeležencev v praksi, saj je izvedba oblikovana tako, da je iniciativa predana udeležencem, ki morajo usmeritve trenerja prenesti v svojo vsakdanjo prakso. Aktivnosti se na treningu izvajajo na praktičnih primerih, timskem sodelovanju v skupinah in predstavitvah razmišljanj članov posameznih skupin.

BISTVENI ELEMENTI IN POUDARKI IZ VSEBIN

·         kaj je komunikacija?

·         ustvarjanje prvega stika in odnosa s kupcem - učinkovita verbalna in neverbalna komunikacija

·         zakaj nam uspešna komunikacija pomaga izpeljati posel – kakšna so pričakovanja naših kupcev;

·         kako lahko izkoristimo okolje v katerem delujemo v naš prid – kaj k temu prispevam sam

·         SWOT analiza – ali vemo, kako nas vidijo stranke, kako se vidimo sami, kako nas vidijo konkurenti

·         kaj nas naredi drugačne? v primerjavi z drugimi konkurenčnimi ponudniki

·         osnovni elementi prodajnega razgovora – faze prodajnega razgovora

 

Program bo izvedel mag. Gregor Jagodič, priznani predavatelj in svetovalec s področja sodobnih poti trženja in profesionalne prodaje.

Trening prodajnih veščin bo potekal v torek, 12.2.2019 ob 16.uri na Čebelarski zvezi Slovenije.

Zaželene so prijave na e-naslov zlatica.kovacevic@czs.si . Vabljeni!