Enjoy it's from Europe
zaščitena geografska označbazaščitena označba porekla Okusite raznolikost Začutite naravo Doživite poreklo

Srečanje predstavnikov območnih regij čebelarjev

Na srečanju so se zbrali predsedniki območnih čebelarskih zvez, predsedniki čebelarskih društev in predstavniki Čebelarske zveze Slovenije. Predstavili smo jim projekt promocije EU shem kakovosti medu, katerega namen je povečanje prepoznavnosti in pomembnosti medu, vključenega v sheme kakovosti, ki je zaradi tradicije in načina pridelave posebnost znotraj Evrope, hkrati pa pomeni nadzorovano kakovost, zagotavlja sledljivost in znano poreklo. Zaradi številnih medov z vprašljivim poreklom na trgu potrošnikov svetujemo, da potrošnik kupuje med pri čebelarju iz svojega lokalnega okolja. Večina slovenskih čebelarjev toči med v posebne kozarce za med slovenskega porekla, katerega poreklo in kakovostne parametre v skladu s pravilnikom nadzoruje ČZS. Korak dlje pa lahko storite z nakupom medu pri čebelarju, ki je tudi uporabnik EU sheme kakovosti, saj je višja kakovost njegovega medu dodatno preverjena. Med, ki je vključen v sheme kakovosti, prepoznamo po prelepki na pokrovu kozarca, ki vključuje evropski simbol kakovosti "zaščitena geografska označba" za Slovenski med ali "zaščitena označba porekla> za Kraški in Kočevski gozdni med. Seznam čebelarjev, ki pridelujejo med iz shem kakovosti je dostopen na povezavi; TUKAJ