Enjoy it's from Europe
zaščitena geografska označbazaščitena označba porekla Okusite raznolikost Začutite naravo Doživite poreklo

Vabilo na Predstavitev in promocijo shem kakovosti medu na čebelarskem prazniku 

V Sloveniji poznamo na področju medu tri zaščite geografskega poimenovanja medu, priznane na evropskem nivoju in sicer Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, Kočevski gozdni med in Kraški med, ki nosita zaščiteno označbo porekla. Shema kakovosti pomeni opredelitev posebnih meril in zahtev glede značilnosti, postopkov pridelave ali predelave kmetijskih pridelkov ali živil. Kmetijski pridelki in izdelki označeni z oznako ene izmed shem kakovosti kažejo na posebnost ali višjo kakovost proizvoda.

Večina slovenskih čebelarjev toči med v posebne kozarce za med slovenskega porekla, katerega poreklo in kakovostne parametre v skladu s pravilnikom kontrolira ČZS. Korak dlje pa lahko storite z vključitvijo v evropske sheme kakovosti, saj je višja kakovost vašega medu dodatno preverjena, kar kupcu zagotavlja dodatno zaupanje in varnost. Med, ki je vključen v sheme kakovosti, je prepoznaven po prelepki na pokrovu kozarca, ki vključuje evropski simbol kakovosti »zaščitena geografska označba« za Slovenski med ali »zaščiteno označbo porekla« za Kraški in Kočevski gozdni med. V Sloveniji imamo odlično čebelarsko prakso in še vedno biotsko zelo pestro in neokrnjeno naravo. Ta dva dejavnika sta osnova za to, da večina medu slovenskih čebelarjev ustreza višjim kriterijem kakovosti v primerjavi s standardi, ki jo opredeljuje Evropska direktiva o medu. Tako med slovenskih čebelarjev brez težav dosega tudi parametre iz pravilnikov evropskih shem kakovosti

Vabimo vas na čebelarski praznik in obeležitev svetovnega dne čebel, kjer bomo predstavili in promovirali sheme kakovosti medu. Sheme kakovosti medu so za čebelarje orodje za zagotavljanje, da med, ki ga pridelujete, izpolnjuje najvišje standarde kakovosti. S ciljem, da bi se čim več čebelarjev vključilo v sheme kakovosti in tako potrošniku ponudili tisto kar potrošnik zahteva, bomo veliko pozornosti na čebelarskem prazniku namenili prav predstavitvi in promociji shem kakovosti. Praznovanje bo potekalo v Celju, v soboto, 20. maja 2023, od 9. ure naprej. Poleg predstavitve na osrednjem dogodku, bomo na stojnicah poskrbeli za bogato ponudbo čebeljih pridelkov in izdelkov s posebnim poudarkom na medu iz shem kakovosti, na voljo pa bodo tudi informacije o shemah kakovosti medu tako za čebelarje, kot tudi goste in druge obiskovalce tega posebnega dogodka. Prav tako bomo svetovalci Javne svetovalne službe v čebelarstvu na voljo za odgovore na vsa vaša vprašanja o medu in čebelarstvu.

Vabljeni!