Enjoy it's from Europe
zaščitena geografska označbazaščitena označba porekla Okusite raznolikost Začutite naravo Doživite poreklo

Slovenski čebelarji, ponosni predelovalci medu, pridelujejo tri vrste medu višje kakovosti, ki so priznane na evropski ravni: Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, Kočevski gozdni med in Kraški med, ki nosita oznako porekla. Shema kakovosti predstavlja določitev posebnih meril in zahtev glede lastnosti, postopkov pridelave in predelave kmetijskih pridelkov ali živil. Kmetijski pridelki in izdelki, označeni z oznako ene izmed shem kakovosti, kažejo na posebnost ali višjo kakovost proizvoda.

Pripravili smo kratek video, ki poudarja ponos slovenskih čebelarjev ter predstavlja vse tri vrste medu iz evropskih shem kakovosti in njihove glavne značilnosti. Videoposnetek bomo predstavili na Slavnostni akademiji Čebelarske zveze, ki bo potekala v soboto, 30. 9. 2023, ob 14. uri, v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Oznake kakovosti na ravni EU so bile uvedene z namenom vplivati na odločitve potrošnikov s poudarkom na posebnosti, kontrolirani kakovosti, zagotovljeni sledljivosti in znanem poreklu. Cilj trženja in prodaje medu iz shem kakovosti je preseganje pričakovanj potrošnikov, ki najpogosteje vključujejo visoko kakovost, ustrezne informacije in izjemno doživetje. Vključevanje v evropske sheme kakovosti ter prodaja certificiranega medu predstavljata pomembno tržno orodje za čebelarje, dodajo vrednost živilu in prinašata konkurenčno prednost na trgu, ki je nasičen z uvoženim medom nižje kakovosti in cene.

Video si lahko ogledate na povezavi tukaj.